TREBALL COOPERATIU

Durant el curs 2016/2017 ens vam endinsar  en una nova aventura que ens motiva i ens té molt il·lusionats i il·lusionades. Una forma de treballar que ben segur ens donarà resultats molt positius i que serà molt motivadora pels infants.

Encara que m’atreveixo a dir que no estàvem molt lluny d’aquesta manera de treballar, i que fins i tot ja feiem moltes coses en TREBALL COOPERATIU sense posar-li aquest nom. Però es tracta d’aprofundir i treure-li el màxim suc per centrar-nos en un procés d’ensenyament-aprenentatge motivador que permeti que els infants gaudeixin aprenent i els mestres ensenyant, i que tots aconseguim els nostres objectius.

QUÈ ÉS TREBALL COOPERATIU?
 
Per nosaltres treball cooperatiu és una eina on tots els alumnes tenen cabuda, perquè l'organització del treball a l'aula és en grups reduïts i a on tots expressam, consensuam i decidim, de manera organitzada i responsable,i a on l'èxit o el fracàs de la feina no és d'un membre sinó de tot l'equip. Afavorim així habilitats socials imprescindibles en la societat que volem, una societat de respecte, on l'ajuda la donam i rebem de tothom.
 


LA IMPORTÀNCIA DEL CONCEPTE AJUDA I DE TREBALL EN EQUIPS

El primer pas és entendre el concepte d’ajuda, que és un dels pilars del TREBALL COOPERATIU i que ens permet aprendre els uns dels altres. Un altre principi bàsic és la participació equitativa, és a dir, tots els alumnes tenen cabuda.
Aquests dos aspectes els haurem de tenir presents al llarg de la nostra vida, i què millor que anar interioritzant-los des de ben petits? 
La vida en societat és compartir, ajudar, deixar-se ajudar, respectar, escoltar, acceptar... Anar creixent amb aquestes idees ens fa ser persones adultes com toca, persones amb bones habilitats socials.
Treballar en equip permet que hi hagi interacció: els infants parlen, pensen,decideixen si estan d’acord o no, es troben amb problemes o dubtes que han de resoldre i superar per ells mateixos, prenen decisions i arriben a conclusions. Així van agafant confiança i seguretat en si mateixos. A més, l’aprenentatge cooperatiu permet que aprenguin a socialitzar-se d’una manera adient respectant als companys/es, els seus punts de vista i decisions.

LA NECESSITAT D’EQUIPS COOPERATIUS

A 3 anys organitzam parelles cooperatives partint del concepte ajuda i per colors.

A 4 i 5 anys 
- s’organitzen per equips de 4 o 5 alumnes cada un, partint del mateix concepte sorgeix la necessitat d’identificar-se davant els altres, creant així una targeta identificativa amb un nom i un logotip per equip.
- necessiten una organització per tal que la feina surti millor, dins cada equip cream uns encarregats (material, secretari, ajudant, vigilant, portaveu). 
- Per acabar tota la feina es realitza un PLA D'EQUIP, serveix perquè tot l’equip prengui consciència de l’èxit o  fracàs de la seva feina i a l’hora puguin aportar propostes de millora i destacar els seus aspectes positius. També serveix perquè cada membre sigui responsable de la seva tasca i aquestes siguin valorades per tots, així com també si s’ha assolit l’objectiu comú de de l’activitat. 

Per portar a terme el TREBALL COOPERATIU  es poden realitzar diferents dinàmiques que anirem coneixent i posant en pràctica a poc a poc, i adequant a l’edat de cada grup – classe. Aquestes dinàmiques estan repartides en 3 àmbits:  

A: COHESIÓ DE GRUP: són dinàmiques que principalment persegueixen l’apropament entre tots els infants per tal d’anar coneixent-se i agafant confiança com a grup.

B: ESTRUCTURES DE TREBALL COOPERATIU: incideixen més en els continguts a aprendre ajudant-se els uns als altres.

C: TREBALL EN EQUIP: quan ja tenen ben assolides les dinàmiques dels àmbits A i B, les dinàmiques de l’àmbit C permeten assolir de manera més sistemàtica el treball en equip.

Cap comentari:

Publica un comentari